Poradniki

Znajomość prawa pracy pozwoli uniknąć wielu przykrych konsekwencji, które mogą przydarzyć się osobie poszukującej pracy.

Znajomość prawa pracy pozwoli uniknąć wielu przykrych konsekwencji, które mogą przydarzyć się osobie poszukującej pracy.

Zachodzi tutaj zależność od czasu, na jaki umowa o pracę została zawarta

Umowy o pracę mogą być rozwiązane w kilku trybach

Generalnie niedopuszczalne jest zawieranie umowy o współpracy (podobnie jak innych umów cywilnoprawnych) w sytuacji, gdy zatrudnienie danej osoby wykazuje cechy charakterystyczne dla stosunku pracy (art. 22 § 1 (1) i 22 § 2 (2) Kodeksu pracy).

Przepisy tej ustawy mają obowiązek stosować wyłącznie pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników

Rejestracją bezrobotnych oraz osób poszukujących pracy zajmują się powiatowe urzędy pracy.

Kwestie doradztwa zawodowego w Polsce są domeną dwóch resortów: pracy i polityki społecznej oraz edukacji.

Przejdź na początek