ID: NO1618908261
Date: 2024-06-20 20:31:01
Notice: Trying to access array offset on value of type bool
User: ;
IP: 100.28.132.102; Host: eipd.pl
Browser: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
File: /var/www/eipd/admin/classes/multilanguages.class.php:71
ID: NO1618908261
Date: 2024-06-20 20:31:01
Notice: Trying to access array offset on value of type bool
User: ;
IP: 100.28.132.102; Host: eipd.pl
Browser: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
File: /var/www/eipd/admin/classes/multilanguages.class.php:73
ID: EX1618908261VUMXz
Date: 2024-06-20 20:31:01
Exception: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated
User: ;
IP: 100.28.132.102; Host: eipd.pl
Browser: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
File: /var/www/eipd/admin/functions.php:494
ID: EX1618908261iVxFE
Date: 2024-06-20 20:31:01
Exception: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated
User: ;
IP: 100.28.132.102; Host: eipd.pl
Browser: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
File: /var/www/eipd/admin/functions.php:499
ID: EX1618908261O98Sb
Date: 2024-06-20 20:31:01
Exception: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated
User: ;
IP: 100.28.132.102; Host: eipd.pl
Browser: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
File: /var/www/eipd/admin/functions.php:500
ID: EX1618908261SIZGS
Date: 2024-06-20 20:31:01
Exception: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated
User: ;
IP: 100.28.132.102; Host: eipd.pl
Browser: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
File: /var/www/eipd/admin/classes/validation.class.php:268
EIPD - Portal Specjalistów Rynku Pracy -

O systemie

EIPD to system dedykowany specjalistom rynku pracy działającym w jednostkach Ochotniczych Hufców Pracy (doradcom zawodowym, liderom klubów pracy i pośrednikom pracy).
Uniwersalność EIPD pozwala na równoczesne wykorzystywanie go przez inne podmioty zajmujące się szeroko pojętym doradztwem edukacyjno-zawodowym: Powiatowe Urzędy Pracy, Szkolne Ośrodki Kariery, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, agencje zatrudnienia, organizacje pozarządowe.
EIPD wspiera specjalistów rynku pracy w świadczeniu usług osobom do 25 roku życia zagrożonym wykluczeniem społecznym, głównie z powodu bezrobocia, w tym osoby objęte wsparciem wychowawczo-edukacyjnym OHP na poziomie gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej.
Dzięki EIPD w obrębie jednego środowiska WWW, udostępniamy młodzieży, doradcom zawodowym, liderom klubów pracy oraz pośrednikom pracy:
 • Formularz IPD - główne narzędzie pracy doradcy zawodowego wyposażone w funkcje umożliwiające zachowanie trwałości i ciągłości doradztwa w czasie
 • Narzędzie diagnostyczne IPOZ - służące określeniu podstawowych orientacji zawodowych
 • Rekomendację zawodową odbiorcy - list polecający, referencje zawodowe, wystawiane odbiorcom wsparcia przez doradcę zawodowego za pomocą EIPD
 • Generator CV - narzędzie umożliwiające opracowywanie CV samodzielnie lub z pomocą specjalisty
 • Generator listu motywacyjnego - narzędzie pozwalające łatwe i szybkie stworzenie listu motywacyjnego samodzielnie lub z pomocą specjalisty
 • Bazę punktów wsparcia OHP: Młodzieżowych Centrów Kariery, Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej, Klubów Pracy, Punktów Pośrednictwa Pracy, Młodzieżowych Punktów Pracy - baza miejsc, w których młode osoby poszukujące pracy otrzymają profesjonalne wsparcie
 • Bazę danych pracodawców - dzięki której znajdziesz pracodawcę w okolicy lub gdziekolwiek zechcesz
 • Bazę danych szkół i placówek edukacyjnych - dzięki której znajdziesz optymalne miejsce do rozwoju edukacyjno-zawodowego
 • Informatory i poradniki z istotnymi wskazówkami dla osób poszukujących pracy - czyli gdzie szukać pracy, jak się przygotować, jak się zachować na rozmowie rekrutacyjnej i wiele innych cennych porad.
 • Odnośnik do serwisu młodzieżowych biur pracy - bezpośrednie łącze do serwisu pośredników pracy OHP.
Główne korzyści wynikające z użytkowania EIPD:
 • ujednolicenie formy wsparcia doradców zawodowych
 • ujednolicenie zakresu udzielanych odbiorcy informacji
 • zapewnienie trwałości i ciągłości doradztwa zawodowego w czasie
 • zapewnienie procesowego charakteru doradztwa zawodowego
 • szybka i kompleksowa wymiana informacji między specjalistami rynku pracy na temat odbiorców z ich usług,
 • możliwość wykorzystania rekomendacji zawodowej przez pośredników pracy i odbiorców ich usług w procesie pozyskiwania zatrudnienia
Przejdź na początek